Spolupráce

Při obnovování tradic a obyčejů salašnického hospodaření vycházíme z díla pana PhDr. Jaroslava Štiky, Csc., který celý život zasvětil bádání o valašském salašnickém hospodaření v Karpatech     a byl naším odborným konzultantem.                                                                                        Jaroslav Štika: "Stalo se to v červnu roku 1953, to jsem končil třetí rok studia etnografie            a historie na Masarykově universitě v Brně. Pan profesor Václavík si mne zavolal a sdělil mě téma diplomové práce. Bylo to salašnictví na Valašsku. Hned první neděli jsem se vypravil na salaš na Černou horu u Radhoště, na které bačoval Vincenc Blinka. Vstoupil jsem ten den do světa archaických tradic. Jejich poznání jsem se věnoval až do dnešních dnů. Z Valašska jsem za salašemi a bači putoval po celých Karpatech a všude jsem nacházel překvapivé shody ve způsobu života salašníků, ve zpracování ovčího mléka i v obyčejích a také v terminologii. Všude jsem se tam též setkával s názvem Valach. Jak je to možné? Co se to kdysi v Karpatech stalo?“
Dále naše sdružení spolupracuje:
  • PhDr. Jiřím Langerem, CSc., etnografem a odborníkem na dřevěné lidové stavby v Karpatech,
  • s Oddziałem Górali Śląskich Związku Podhalan – www.goraleslascy.pl
  • s Oddziałem Górali Żywieckich Związku Podhalan,
  • s pobočkami Muzea Těšínska - s výstavní síní Musaion Havířov a Kotulovou dřevěnkou v Havířově-Bludovicích - www.muzeumct.cz
  • s Muzeem Novojičínska, p.o. - www.muzeum.novy-jicin.cz
  • s Ústavem evropské etnologie FF MU - www.narodopisnaspolecnost.cz
  • se Svazem chovatelů ovcí a koz z. s. – www.schok.cz
Další odkazy: