Podpora a poděkování:


Spolek Koliba děkuje svým partnerům, díky jejichž podpoře se nám daří realizovat naše projekty a tím pomáhat zachovat zvyky a obyčeje spojené se salašnickým hospodařením v Moravskoslezských Beskydech.
Můžete nás jednorázově nebo trvale podporovat příspěvkem na náš bankovní účet 222874467/0300.
Velice si vážíme důvěry všech, kteří nás darem poctí a uvědomujeme si odpovědnost, která z toho pro nás vyplývá.
Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace na podporu projektu Miyszani łowiec 2016 z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016.


Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu projektu "Dědictví Karpat" v roce 2016.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2015.


 

Děkujeme Nadaci OKD, Nadačnímu fondu Huyndai a Nadaci Open Society Fund Praha za podporu projektů v minulých letech, které by jsme bez jejich pomoci velmi těžko  realizovali.