srp 10, 2015

Rozsod 2015


Spółka Koliba wroz z Ogniskym Górali Śląskich, MK PZKO w Nydku, SCHOK v ČR, Gminóm Nydek i nydeckimi gazdami serdecznie wszeckich pozywo na Rozsod a na

MAJSTROWSTWA  GÓROLI  W STRZIGANIU  OWIEC

W SOBOTE 29.8.2015 W NYDKU

Pod Ostrym, na posiónku nad forotami 4GPS: 9.66498°N, 18.76145°E

 

 

Program:

13:45 zagajyni, trómbity

od 14:00: zawody we srziganiu owiec ryncznie aji maszinkóm

16:00: program kulturalny s kapelami gorolskimi i ku wieczoru  zabawa na posiónku przi gorolskij muzyce

 

 

 

 

 

 

 

„Tento projekt vznikl za podpory Nadačního fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha“.

 


Kategorie: Archiv
Zaslal: admin