zář 28, 2013

Za PhDr. Jaroslavem Štikou


Na konci listopadu roku 2009 se v Horní Lomé uskutečnil mezinárodní seminář O Salašnictví, na kterém vystoupil PhDr. Jaroslav Štika a zavzpomínal na své začátky: 

"Stalo se to v červnu roku 1953, to jsem končil třetí rok studia etnografie a historie na Masarykově universitě v Brně. Pan profesor Václavík si mne zavolal a sdělil mě téma diplomové práce. Bylo to salašnictví na Valašsku. Hned první neděli jsem se vypravil na salaš na Černou horu u Radhoště, na které bačoval Vincenc Blinka. Vstoupil jsem ten den do světa archaických tradic. Jejich poznání jsem se věnoval až do dnešních dnů. Z Valašska jsem za salašemi a bači putoval po celých Karpatech a všude jsem nacházel překvapivé shody ve způsobu života salašníků, ve zpracování ovčího mléka i v obyčejích a také v terminologii. Všude jsem se tam též setkával s názvem Valach. Jak je to možné? Co se to kdysi v Karpatech stalo?"

Snad na tomto semináři uzrálo rozhodnutí Piotra Kohuta a Juzka Michałka uskutečnit Karpatský redyk, jít s ovcemi z Rumunska až na  Těšínsko a moravavské Valašsko. Příštího jara začal mít tento sen mnoha generací ovčáků reálnou podobu. Pan Dr. Štika měl z této zprávy obrovskou radost a snažil se být svými zkušenostmi nápomocen při organizování Karpatského redyku - Trashumance 2013.

Karpatský redyk se podařilo uskutečnit. V sobotu 11.5.2013 z městečka Rotbav vyrazil bača Piotr Kohut s ovčáky na dlouhou trasu, která skončila 14.9.2013 na dědině v Rožnově (www.redykkarpacki.pl).

Bohužel realizace a závěru se pan Dr. Jaroslav Štika nedožil. Zemřel před třemi léty na sv. Václava.

Čest jeho památce.  

Piotr Kohut a Juzek Michałek s PhDr. Jaroslavem Štikou na Miyszni łowiec v Košařiskách

 

Kategorie: Archiv
Zaslal: admin