bře 22, 2012

kde nás uvidíte


Zemědělské veletrhy v Brně 31. 3. – 4. 4. 2012

V sobotu a v neděli obohatí program Goralé z Košařisek, kteří návštěvníkům ukážou tradiční ovčácké zvyky a dovednosti.

Za dobu více než desetiletého úspěšného trvání nesou veletrhy TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA známku prestižní akce s vysokým odborným kreditem, která představuje jednu z předních událostí svého druhu v Evropě. Svědčí o tom i výsledky předchozího ročníku, který byl nejúspěšnější ve své historii. Jedná se o největší komplex odborných veletrhů ve střední Evropě, kde budou předvedeny nejnovější trendy a technologie oborů zemědělství, lesnictví a veterinářství. Veletrhů se zúčastní přední světové firmy, jejich význam podtrhuje vysoká zahraniční účast, bohatý doprovodný program s aktuálními tématy odvětví a účast významných osobností.
Výživa a chov zvířat na veletrhu ANIMAL VETEX v Brně
Nejen zemědělské stroje, ale také technologie pro chov hospodářských zvířat a výstavu živých zvířat uvidí návštěvníci jarního čtyřlístku agrárních výstav TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA a BIOMASA. Tato důležitá mezinárodní akce se koná od soboty 31. března do středy 4. dubna 2012. Právě druhý jmenovaný mezinárodní veterinární veletrh se bude zabývat problematikou živočišné výroby a veterinární péče.
Nová zařízení pro velko i malochovy zvířat patří do nomenklatury mezinárodního veterinárního veletrhu ANIMAL VETEX. V Brně se budou prezentovat dodavatelé technologií pro chov, krmiv, krmných směsí, minerálních, vitaminových a energetických doplňků, veterinárních přípravků, reprodukční techniky a dalšího vybavení pro živočišnou výrobu.
I když je ANIMAL VETEX nejmenší ze čtveřice souběžně konaných veletrhů, představuje velmi atraktivní podívanou pro návštěvníky, neboť jeho součástí je i výstava hospodářských zvířat, konkrétně skotu, prasat, ovcí a koz. Expozici živých zvířat připravují chovatelské svazy, aby zde prezentovali české chovatele a chov vůbec a propagovali české potraviny. Výstava živých zvířat bude v daleko menším rozsahu, než tomu bývá v lichých letech na Národní výstavě.
„Prezentace českého chovu hospodářských zvířat na našich veletrzích má velký obchodní význam, o čemž nás pravidelně přesvědčují uskutečněná obchodní setkání, často se zahraničními partnery. Naposledy to byla delegace ředitelů zemědělských podniku z republiky Baškortostán Ruské federace, delegace srbských zemědělců a obchodníků se zemědělskými komoditami a delegace zástupců zemědělských podniků z Litvy při letošní Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně. Zahraniční odborníci se zde sešli s českými chovatelskými svazy a jednali o možnostech spolupráce v oblasti nákupu masného i mléčného skotu z naší země“ uvedl ředitel veletrhu Jan Kuběna.
Tradici na veletrhu ANIMAL VETEX si vysloužil i Středoevropský veterinární kongres, který se bude v připravovaném ročníku konat již po páté, tentokrát ve více slavnostním duchu. Pátý ročník bude totiž setkáním veterinárních lékařů České a Slovenské republiky k oslavě výročí dvě stě padesáti let existence veterinárního lékařství. Mimo zdůraznění významu, rozmanité role a uplatnění této profese se kongres bude věnovat i odborným přednáškám k wellfare zvířat.
Svaz chovatelů ovcí a koz připraví v rámci výstavy hospodářských zvířat dvě expozice. První bude v pavilonu H a druhá na venkovní ploše. Tomu přizpůsobíme počet vystavených ovcí a koz. Chceme vystavit asi 150 oveček a 100 koz. Budeme se snažit ukázat návštěvníkům většinu plemen chovaných v ČR, termín výstava není pro chovatele ovcí a koz příznivý. V tomto období se rodí většina jehňat a kůzlat a tak se nám řada tradičních vystavovatelů omluví, ale doufáme, že ve spolupráci s Vámi bude celá výstava jistě svým složením pestrá a přitažlivá.
V našem programu počítáme s ukázkami stříže ovcí, návštěvníkům budeme předvádět ruční zpracování vlny předením, plstěním, tkaním, návštěvníci si budou moci prohlédnout i výrobky z ovčí vlny. Gastrokoutky budou vlastně dva, v tom prvním bude v sobotu a v neděli na předvadišti pavilonu H předvádět své úžasné kuchařské znalosti mistr Kšána, který předvede bourání a zpracování jehněčího masa, bude vyrábět speciality, které budou návštěvníci moci ochutnat. Před pavilonem H budou mít návštěvníci možnost se občerstvit ve stánku Oveka, které bude prodávat jehněčí a kůzlečí speciality a bude nabízet také řadu pamlsků, které si budou moci koupit domů. V sobotu a v neděli obohatí program Goralé z Košařisek, kteří návštěvníkům ukážou tradiční ovčácké zvyky a dovednosti.
Všem chovatelům bychom chtěli nabídnout možnost předvedení zvířat na výstavě plemen ovcí a koz. Přihlášky na výstavu i veterinární podmínky najdete na našich webových stránkách nebo se obracejte na svoje šlechtitele a předsedy chovatelských klubů, kteří je budou mít k dispozici.

Program výstavy hospodářských zvířat v pavilonu H brněnského výstaviště:
31. 3. – 4. 4. 2012 celý den - prohlídka expozic holštýnského skotu , českého strakatého skotu, masného skotu, prasat, ovcí a koz
Sobota 31. 3. 2012 10.00 – 18.00 - prohlídka expozice plemen masného skotu
12.00 – 14.00 - předvádění zpracování produktů z chovu ovcí a koz
14.00 – 15.00 - dětský koutek – „Namaluj si kravičku“
14.00 – 15.00 - komentovaná přehlídka českého strakatého skotu
15.00 – 16.30 - předvádění zpracování produktů z chovu ovcí a koz
Neděle 1. 4. 2012 10.00 – 18.00 - prohlídka expozice plemen masného skotu
10.00 – 13.00 - soutěžní přehlídka českého strakatého skotu, soutěž v odhadu hmotnosti vystavené plemenice
13.00 – 16.00 - předvádění zpracování produktů z chovu ovcí a koz
Pondělí 2. 4. 2012 10.00 – 18.00 - prohlídka expozice plemen masného skotu
10.00 – 16.00 - klasifikace plemenných beranů, komentované předvádění plemen ovcí a koz, ukázky stříhání ovcí a zpracování vlny
Úterý 3. 4. 2012 10.00 – 18.00 - prohlídka expozice plemen masného skotu
10.30 – 13.00 - soutěžní přehlídka holštýnského skotu
13.30 – 16.00 - komentované předvádění plemen ovcí a koz
Středa 4. 4. 2012 10.00 – 18.00 - prohlídka expozice plemen masného skotu
10.30 – 12.00 - komentované předvádění holštýnského skotu
12.00 – 14.00 - komentované předvádění plemen ovcí a koz
14.00 – 15.00 - komentované předvádění holštýnského skotu
Změna programu vyhrazena

 www.schok.cz

sobota 31. března 2012 od 8.30 do 14.00 hod.


VELIKONOČNÍ JARMARK

 

Muzeum Novojičínska, p. o. si Vás dovoluje pozvat na Velikonoční jarmark, který se uskuteční v sobotu 31. března 2012 od 8.30 do 14.00 hodin na nádvořích Žerotínského zámku.

Program:
ukázky tradičních technik uměleckých řemesel
- zdobení kraslic, tatarů, keramiky, velikonočních perníků, figurek z šustí, ručně tepaných zvonců, dřevěných hraček, ručně šitých textilních hraček, vizovického pečiva - prodej výrobků domácí zabijačky a rybích specialit
- teplé občerstvení zajištěno
- živé hospodářství
- vystoupí cimbálová muzika Javořina a gorolská muzika Nowina z Jablunkova

Volný vstup do Žerotínského zámku
Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 10,- Kč
I. a II. nádvoří Žerotínského zámku v Novém Jičíně

 

Kategorie: Archiv
Zaslal: admin