kvě 30, 2011

Gorolská noc 10.6.2011 Příbor


Vážení příznivci folkoru a tradičních řemesel,
navštivte starobylé město Příbor, ve kterém budeme, v muzeu, dne 10. června 2011, ve spolupráci s polským partnerem, sdružením Natura, předvádět salašnické hospodaření. 
Spatříte ovčáka při tradiční výrobě sýra, který možete okoštovat. Uvidíte zpracování vlny a jinou práci šikovných gorolských rukou. 
K tomu všemu Vám bude hrát gorolská muzika z Jablunkova NOWINA.
Program začne ve čtyři hodiny odpoledne a skončí o půlnoci...?
 
 
10. června 2011 – Muzeum Příbor
16.00 až 24.00 hod., vstup 15,- Kč, děti do 10 let zdarma

Program:
Od 16.00 do 24.00 muzeum otevřeno
...
Od 17.00 do 23.00 bude spolek gorolů slezských KOLIBA předvádět tradiční
způsob salašnického hospodaření, zpracování ovčí vlny i mléka a další tradiční
rukodělnou výrobu charakteristickou pro horskou část Těšínska.
Dospělí i děti si budou moci nejen mnohé vyzkoušet, ale i ochutnat.
Součástí programu bude i prodej ovčích sýrů.
Od 18.00 do 23.00 bude hrát gorolská muzika Nowina
Výstavy:
Výstava historických fotografií z Těšínských Beskyd
Výstava neprofesionálního malíře Miroslav Hanzelka - obrazy
Výstava fotografa Jindřicha Štreita – Lidé Vítkovska


Gorolská muzejní noc v Příboře

Muzejní noc zaměřená na živou prezentaci gorolské kultury členy občanského sdružení KOLIBA. Představeno bude tradiční beskydské salašnictví, zpracování vlny a další rukodělná výroba spjata s životem na horských salaších. Autentickou atmosféru vedle koliby s ohništěm na piaristické zahradě doplní svou kvalitou vyhlášená gorolská muzika Nowina.

Občanské sdružení KOLIBA se ojedinělým způsobem podílí o zachovávání zvyků a obyčejů spojených se salašnickým hospodařením a svébytného gorolského folklóru a nářečí. Jedná se o partu nadšenců, gorolů slezských, prezentujících v gorolských krojích kulturní odkaz svých předků.
http://koliba-os.ic.cz/


Muzeum Novojičínska,p.o. spolupracuje aktivně od roku 2009 s občanským sdružením KOLIBA na rekonstrukcích tradičních technologiích spjatých s beskydskou minulostí. Mezi nejvýznamnější výsledky této spolupráce patří pálení dřevěného uhlí v milířích (2009 Košařiska, 2010 Horní Lomná).

Goralé (polsky: Górale; těšínsky: Gorole; slovensky: Gorali; „horalé“) jsou obyvatelé hornatých oblastí jižního Polska, severního Slovenska a slezského Těšínska. Vyznačují se svébytnou karpatskou kulturou ovlivněnou do značné míry horským salašnickým chovem ovcí.
Kategorie: Archiv
Zaslal: admin