zář 30, 2010

OZNÁMENÍ


Zemřel pan PhDr. Jaroslav Štika, CSc.,

 emeritní ředitel Valašského muzea v přírodě

 

Dne 28. září 2010 v ranních hodinách zemřel pan PhDr. Jaroslav Štika, CSc., emeritní ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v letech 1972 - 1999.

Jaroslav Štika se narodil 1. dubna 1931 v Rožnově pod Radhoštěm. Po maturitě v roce 1950 na reálném gymnáziu ve Valašském Meziříčí studoval nejprve dějepis na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1951 – 1955 absolvoval vysokoškolská studia etnografie a historie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V roce 1955 krátce působil jako správce Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Jako zaměstnanec Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV (1956 – 1971) obhájil kandidátskou práci „Karpatské salašnictví na východní Moravě“. Byl autorem mnoha odborných studií a publikací. Svá systematická bádání o valašském salašnickém hospodaření uplatnil ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde 1. ledna 1972 nastoupil jako ředitel. Pod jeho vedením se pokračovalo ve výstavbě Valašské dědiny a vyrostl i nový areál muzea - Mlýnská dolina. V duchu zakladatelů muzea bratří Jaroňků rozvíjel koncepci tzv. živého muzea. Programovou skladbu muzea obohatil o množství nových národopisných a folklorních pořadů. Jako ředitel Mezinárodního folklorního festivalu Rožnovské slavnosti otevřel muzeum nejen souborům z blízkého zahraničí, ale po roce 1989 i krajanským spolkům. Spolupodílel se i na přípravě mnoha dalších mezinárodních folklorních festivalů. Založil a po dlouhá léta vedl pěvecký sbor Polajka.

Po odchodu do důchodu v dubnu 1999 aktivně pokračoval ve spolupráci s Valašským muzeem, zvláště jako předseda Valašského muzejního a národopisného spolku.

                                Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R.


 
 
Pan PhDr. Jaroslav Štika, CSc. spolupracoval s naším sdružením při organizování akcí spojených se salašnickým hospodařením na Těšínském Slezsku.
 
Kategorie: Archiv
Zaslal: admin