kvě 31, 2017

ohlédnutí za ovečkami


Jednu z největších každoročních událostí v životě ovčáků si v sobotu připomněli členové spolku Koliba z Košařisk na Jablunkovsku. Na jednom z beskydských vrcholů, Vyšném Kamenitém nad Dolní Lomnou, zorganizovali tzv. míchání ovcí. „Na Valašsku je to míchání ovcí, u nás mjyszani łowiec, stejně jako u našich přátel v Polsku,“ řekl Josef Straka, předseda spolku, který se snaží o zachování zvyků a tradic spojených se salašnickým hospodařením, tradičních řemesel, folklóru a gorolského nářečí. Míchání ovcí je vlastně vyhánění ovcí po zimě. „U nás byly ovce různých majitelů, proto bylo zapotřebí, aby se vytvořilo jedno stádo, jeden krdel. Šlo se z dědiny nahoru na salaš, střílelo se, práskalo bičem, řinčilo řetězy tak, aby ovce byly trochu poplašené a semkly se k sobě,“ popsal Straka. Právě obřadné zvyky, které ovčáci prováděli po sehnání stáda u salaše, ukazovali členové Koliby u chaty Kamenitý. I v sobotu se stádo asi 130 ovcí třikrát obtočilo kolem jedličky a ovčáci je krom jiného okouřili bylinami. Obřady se týkaly i ovčáků, ti se například modlili přikrytí huňatými kabáty, aby byly ovce před vlky neviditelné. Mjyszani łowiec přišlo na Jablunkovsko a do Těšínských Beskyd s pasteveckou kulturou při osidlování hor, kdy z jihu na sever táhli Valaši s dobytkem. „Na Jablunkovsko přišly ovce z Balkánu ve 13., 14. století. Ovčařina tady byla staletí, definitivně skončila v 50. letech minulého století, kdy vznikla zemědělská družstva,“ vzpomínal jeden z místních pamětníků, Karel Kurzysz. Chov ovcí se podle něj vzchopil v 70. letech minulého století, pak ale opět upadl. „Naštěstí se našli nadšenci, kteří si ponechali nějaké ovečky. Taky úřady se vzpamatovaly, když viděly, že kopce zarůstají plevelem a že hory ztrácejí půvab, tak začaly ovčařinu zase podporovat. Díky tomu jsou tu desítky stád a populace oveček stále roste,“ prohlásil. Jedním ze zachránců ovcí v Beskydech je podle Straky či Kurzysze dnešní předseda JZD Staré Hamry Petr Šimeček. „Na salaši jsem sloužil nejdříve za valacha, potom za baču, to mi bylo kolem dvaceti. Začal jsem u ovcí, pak jezdil s koňmi, s traktorem a dneska jsem předseda JZD,“ pousmál se. Šimeček má zásluhu na tom, že se zachránily valašky, původní ovce pastevců z jihu. „V době, kdy jsme měli v družstvu 2200 dojných ovcí a odchov, jsem si uvědomil, že valašky vymírají. Tak jsem posbíral posledních osm valašek z celého Československa a soustředili jsme je na Hamry. Kdy to bylo? V první polovině 80. let, za hluboké totality,“ zavzpomínal.

Pavel Karban

I
Kategorie: Archiv
Zaslal: admin