led 1, 2017

Co nového?


Plán činnosti Spolku Koliba na rok 2017


25.3.2017 -  "Beskydy - zdroj práce a obživy" -seminář o salašnictví, těžbě a dopravě dřeva, výrobě v lesích o rukodělné výrobě

20. 5. 2017 - Miyszani łowiec  na historické salaši na Kamenitém

5. - 9. 7. 2017 - Dny se starými technologiemi (výroba škvarků a bělení prádla)

2. 9. 2017 - Mistrovství gorolů ve stříhání ovcí v Nýdku ve spolupráci s místními gazdami

9. 9. 2017 - Tvůrčí dílna zaměřená na zpracování vlny

7. 10. 2017 - Kdo má ovce, ten má co chce. Pořad o vlně na jarmarku v Dolní Lomné

21.10. 2017 - seminář "Dvory a pracovní prostory, nádobí a zařízení obydlí, topeniště a příprava stravy" + tvůrčí dílna - příprava regionální stravy (např. placky na blaše) a deptání kapusty

I
Kategorie: Archiv
Zaslal: admin